SK HU EN
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie,
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti zakladané začínajúcimi podnikateľmi, ktorý
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou zaručeného elektronického podpisu pri
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín podľa Vašich potrieb a
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V živote podnikateľa sa môže vyskytnúť i
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia DPH zo zahraničia je zmierniť záťaž, ktorú
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho auta alebo flotily na Obvodnom úrade pre cestnú

Vrátenie DPH zo zahraničia

Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ!

Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ!

Cieľom vrátenia DPH zo zahraničia je zmierniť záťaž, ktorú predstavuje daň z pridanej hodnoty pre podnikateľov. Aby bolo možné odpočítanie DPH aj v prípadoch, kedy ho nie je možné uplatniť prostredníctvom podaného daňového priznania, bol zavedený jednotný systém vrátenia DPH zo zahraničia platiteľom neusadeným v štáte vrátenia, t.j. refundácia dane.
Veľa spoločností nevyužíva možnosť získať späť DPH z výdavkov zaplatených v zahraničí. Pritom je to efektívny spôsob na výrazné zníženie nákladov zo zahraničných výdavkov a významný úsporný faktor pre Vašu spoločnosť.

Podanie žiadosti slovenského platiteľa DPH o vrátenie DPH z iného členského štátu upravuje § 55f a 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Našou prácou je príprava žiadosti a ich následné zasielanie na daňový úrad formou zaručeného elektronického podpisu podľa predložených dokumentov.

Ďaľšie služby
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona,
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho