SK HU EN
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie,
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti zakladané začínajúcimi podnikateľmi, ktorý
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou zaručeného elektronického podpisu pri
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín podľa Vašich potrieb a
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V živote podnikateľa sa môže vyskytnúť i
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia DPH zo zahraničia je zmierniť záťaž, ktorú
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho auta alebo flotily na Obvodnom úrade pre cestnú

Mzdy a personalistika

Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami.

Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami.

Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje neustále sledovanie legislatívnych zmien.
Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka, pričom sa nerozlišuje, či sa jedná o zamestnanca na trvalý pracovný pomer alebo študenta pracujúceho na základe dohody alebo zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu a personalistiku vieme spracovať aj samostatne.
V otázkach problematiky v personálnej oblasti Vám ponúkame viac. Okrem správne zvoleného druhu pracovného pomeru Vám ponúkame aj vypracovanie pracovných zmlúv a ostatnej súvisiacej dokumentácie.

Pri vedení mzdovej a personálnej agendy poskytujeme našim klientom komplexné služby vrátane:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd, dane zo závislej činnosti a príslušných odvodov podľa podkladov)
 • Spracovanie výplatných pások (listín)
 • Príprava bankových príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
 • Prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Vypracovania pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práce
 • Komplexné poradenstvo v pracovno-právnej oblasti
 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne
 • HR konzultácie
Ďaľšie služby
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona,
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho