SK HU EN
Založenie s.r.o. Offshore Ready Made spoločnosti
slovak

Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy.

Mzdy a personalistika

Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami.

Virtuálna kancelária

Poskytnutie sídla pre Vašu spoločnosť s doplnkovými službami.

Zmeny v registri

Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti.

Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore

Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín podľa Vašich potrieb!

Likvidácia spoločnosti

Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností.

Účtovníctvo neziskových organizácií

Účtovníctvo a spravovanie neziskových org., nadácií a občianských združení.

Vrátenie DPH zo zahraničia

Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ!

Registrácia motorového vozidla

Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho auta alebo flotily.