SK HU EN
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie,
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti zakladané začínajúcimi podnikateľmi, ktorý
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou zaručeného elektronického podpisu pri
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín podľa Vašich potrieb a
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V živote podnikateľa sa môže vyskytnúť i
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia DPH zo zahraničia je zmierniť záťaž, ktorú
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho auta alebo flotily na Obvodnom úrade pre cestnú

Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy.

Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy.

Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie, posúdiť účtovné operácie ale hlavne poskytnúť majiteľom spoločností dopad na hospodársky výsledok z daňového a hospodárskeho hľadiska. Každého klienta posudzujeme osobitne. S každým klientom najskôr absolvujeme bezplatné poradenstvo tak, aby sa správne vedel nastaviť systémy vzájomnej úspešnej spolupráce. Spolu s klientom prechádzame jeho podnikateľské zámery, preto finančný manažment vieme zabezpečiť každej firme podľa jej potrieb. Ako skúsení odborníci sa staráme o komplexnú agendu podnikateľov tak, aby mali čas sa venovať svojej podnikateľskej činnosti a my ako spoločnosť sme boli ich spoľahlivým partnerom. Externé vedenie účtovníctva a ekonomickej agendy je pre malé a stredné firmy najlepšou voľbou.

Pri vedení jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné účtovné a daňové poradenské služby:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenciu  pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu dlhodobého majetku
 • Evidenciu  zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • Daňovú optimalizácia
 • Komplexnú mzdovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa Vašich požiadaviek
 • Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu

Pri vedení podvojného účtovníctva Vám poskytneme nasledovné účtovné a daňové poradenské služby:

 • Overenie úplnosti účtovných dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • Evidencia zásob
 • Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • Spracovanie účtovnej závierky vrátane inventarizácie a saldokonta
 • Vyhotovenie výkazov ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
 • Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • Daňovú optimalizácia
 • Komplexná mzdovú agenda
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu.
Ďaľšie služby
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona,
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho