SK HU EN
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len zaúčtovať jednotlivé transakcie,
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi a poisťovňami. Vedenie mzdovej agendy je pomerne zložitý
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti zakladané začínajúcimi podnikateľmi, ktorý
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou zaručeného elektronického podpisu pri
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín podľa Vašich potrieb a
Likvidácia spoločnosti
Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností. V živote podnikateľa sa môže vyskytnúť i
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia DPH zo zahraničia je zmierniť záťaž, ktorú
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho auta alebo flotily na Obvodnom úrade pre cestnú

Likvidácia spoločnosti

Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností.

Právne, daňové a účtovné riešenie neaktívnych spoločností.

V živote podnikateľa sa môže vyskytnúť i situácia, kedy chce skončiť s podnikaním z rôznych dôvodov. Môže sa stať, že sa spoločnosť dostane do situácie, kedy nie je schopná napĺňať účel, za ktorým vznikla, nevie ďalej  zhodnocovať svoj majetok, maximalizovať svoj zisk.

Naša firma Vám ponúka niekoľko možností ako ukončiť Vaše podnikanie a vymazať firmu z obchodného registra:

  • Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej následný výmaz z registra
  • Výmaz spoločnosti z registra na základe konkurzného konania
  • Zlúčenie slovenských spoločností (fúzia)
  • Zlúčenie slovenskej spoločnosti so zahraničnou spoločnosťou (cezhraničná fúzia)
  • Výmaz spoločnosti registrovým súdom na základe úradnej povinnosti súdu
  • Odkup spoločnosti našou spoločnosťou

Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a poradíme tú najlepšiu možnosť! Kontaktujte nás!

Ďaľšie služby
Vedenie účtovníctva
Komplexné vedenie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy. Našou úlohou nie je len
Mzdy a personalistika
Príprava a výpočet miezd a odvodov, komunikácia s úradmi
Virtuálna kancelária
Virtuálnu kanceláriu využívajú hlavne začínajúce spoločnosti
Zmeny v registri
Ponúkame Vám právne služby spojené s chodom Vašej spoločnosti. Pomocou
Medzinárodné obchodné spoločnosti – Offshore
Založte si spoločnosť v zahraničí! Vyberte si z nami ponúkaných 13 krajín
Účtovníctvo neziskových organizácií
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona,
Vrátenie DPH zo zahraničia
Využite jednotný systém návratu DPH zo štátov EÚ! Cieľom vrátenia
Registrácia motorového vozidla
Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri registrácii, odpredaji alebo kúpe Vášho